Föreningen

Föreningens ändamål är att främja kultur- och föreningsliv för 

boende i de närliggande stadsdelarna samt att bevara kulturarvet i 

Hökmossens Gård för kommande generationer, som en levande

kulturgård öppen för alla.

"Kulturhistoriskt särskilt värdefullt område."

Stockholms översiktsplan från 1999.

Kontaktpersoner ur styrelsen i föreningen

Ordförande, Spiros Gogos 070-7973810

Sekreterare, Bernt Lundh 

Kassör, Anna-Lisa Puttonen

Webbansvarig, Leif Nilsson

Lokalansvarig, Jan Johansson

Uthyrningsansvariga, Bernt Lundh 0739-704728 och Margareta Kjellström 0730-776911

Synpunkter och frågor om hemsidans utformning och innehåll och förslag till föreningens e-post: hokmossensgard@gmail.se