Bilder

Här är en detalj ur Topografiska Corpsens karta från 1859. De tre nuvarande husen är markerade med rött och vägen genom gården är utmärkt med gult. Övriga byggnader bär svart färg. Gården bär namnet Högmåsen. Det nuvarande namnet är Hökmossens gård. Det är vanligt att g ombildas till k med tiden.

Gården 1943 som den såg ut från landsvägen, den nuvarande E4:an. Källa Stockholms Stadsmuseum

Till vänster i bild ser man den syrenallé som gick från stora vägen till husen och var tillfartsväg till gården. Den är en så kallad struktur och skall bevaras eftersom man då kan se var tillfarten var. Idag kan syrenallén förefalla omotiverad eftersom den slutar mot ett plank, det som idag är bullerskydd mot E4:an.

Hökmossens lada 1940. Källa Stockholms Stadsmuseum

Så här ser gården ut idag, 72 år senare, sedd från den nya cykelvägen.

Gårdens utrymmen

Köket

Sällskapsrummet 30 kvadratmeter

nedan visas dukningar

Mindre sällskapsrum, buffetrum,  serveringsrum 

14 kvadratmeter

Buffet utrymmet är 3 x 8 tallrikar

Entrehallen

Vid vackert väder finns möjlighet

att servera utomhus

På morsdagscaféet 28/5 -23 spelade en musikgrupp i trädgården