Bli medlem

Stöd kulturföreningen Hökmossens Gård genom att bli medlem i föreningen. Medlemsavgiften för år 2022 är för enskild medlem 150 kr och 200 för hela familjen om man är två eller flera i familjen. Alltså 200 kr för hel familj oberoenda av hur stor familj. Familjemedlemmarna skall vara mantanlsskrivna på samma adress. Plusgirokontot är 10 77 93-2.