Kulturföreningen
Hökmossens Gård

Välkommen!

Föreningens ändamål är att främja kultur- och föreningsliv för boende i de närliggande stadsdelarna samt att bevara kulturarvet i Hökmossens Gård för kommande generationer, som en levande kulturgård öppen för alla.

"Kulturhistoriskt särskilt värdefullt område."

Stockholms översiktsplan från 1999.

Kalender